A mellékletek listájával bővült „Az erdőpotenciál abiotikus vagy biotikus károkozást követő helyreállítása” című felhívás

A Közös Agrárpolitika Irányító Hatósága tájékoztatta a támogatást igénylőket, hogy a 2024. március 20. napján megjelent „Az erdőpotenciál abiotikus vagy biotikus károkozást követő helyreállítása” című (KAP-RD41-2-24 kódszámú) pályázati felhívás kiegészült a kötelezően csatolandó mellékletek listájával, melyet annak 13. pontja tartalmaz.

A mellékletek listájával bővült „Az erdőpotenciál abiotikus vagy biotikus károkozást követő helyreállítása” című felhívás

A módosított pályázati felhívás és mellékletei ITT érhetők el>>>

A Vidékfejlesztési Programban (VP) az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítására kiírt felhíváshoz hasonlóan a címben jelölt KAP felhívásra is az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók nyújthatnak be támogatás kérelmet, ami egyben kifizetési kérelem is.

A felhívás keretében a kedvezményezett helyreállítási alaptevékenységre és kiegészítő tevékenységre nyújthatja be támogatási/kifizetési kérelmét.

A kérelem továbbra is évente egyszer adható be az Egységes Kérelem benyújtására nyitva álló időn belül.

A fontosabb változások röviden az alábbiak:

  • A töréskárral/széldöntéssel érintett területen a károsodott faanyag letermelése az eddigiektől eltérően kiegészítő támogatásként igényelhető. A támogatás mértéke 1300 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként.
  • Kiegészítő támogatásként megmaradt a meredek padka, illetve rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése. A támogatási összeg nem változott, viszont módosult a rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítésére adható maximális támogatási összeg, amely most már 200 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként.
  • Ugyanazon terület vonatkozásában támogatást nem igényelhet:
    • az erdőgazdálkodó VP vagy a KAP keretében telepített erdő esetében a telepítés elsőkivitelét követő két évben,
    • az az erdőgazdálkodó, aki/amely a VP keretében meghirdetett „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” (VP5-8.3.1-17) vagy a KAP ST keretében meghirdetett „Az erdőpotenciált veszélyeztető biotikus és abiotikus károk megelőzése” (KAP-RD41-1-24) felhívás vonatkozásában a káreseményt követően támogatási jogosultsággal rendelkezik „fenyő tisztítási anyag eltávolítása” tevékenységre,
    • az az erdőgazdálkodó, aki/amely a VP keretében meghirdetett „Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek” (VP5-8.6.2-16) vagy a KAP ST keretében meghirdetett „Fiatal erdők állománynevelésének támogatása” (KAP-RD40-1-24) felhívás szerint a káreseményt követően támogatási jogosultsággal rendelkezik „tisztítás” tevékenységre.

A VP az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítás című felhívás és a KAP erdőpotenciál abiotikus vagy biotikus károkozást követő helyreállítása című felhívás közötti egyezőségeket, különbségeket az alábbiakban foglalták össze:

A Közös Agrárpolitika Irányító Hatósága tájékoztatta a támogatást igénylőket, hogy a 2024. március 20. napján megjelent „Az erdőpotenciál abiotikus vagy biotikus károkozást követő helyreállítása” című (KAP-RD41-2-24 kódszámú) pályázati felhívás kiegészült a kötelezően csatolandó mellékletek listájával, melyet annak 13. pontja tartalmaz.

A módosított pályázati felhívás és mellékletei ITT érhetők el>>>