Erdész-vadász szakembereket tüntettek ki az erdők világnapja alkalmából

Az erdő egységes rendszer, amely sérülékeny, védelemre szorul. Közös felelősségünk, hogy megértsük és tudatosítsuk: teremtett világunkkal együtt élve, abban a lehető legkevesebb kárt okozva, ökológiai egyensúlyát fenntartva kell léteznünk, hogy utódaink is megismerhessék ezt a csodát – fogalmazott Farkas Sándor a 2022. évi Erdők Világnapja alkalmából rendezett kitüntetési ünnepségen.

Erdész-vadász szakembereket tüntettek ki az erdők világnapja alkalmából

Az ünnepség végén Farkas Sándor miniszterhelyettes és Zambó Péter erdőkért felelős államtitkár miniszteri elismeréseket adott át 23 erdész-vadász szakembernek.

A Pro Silva Hungariae Díjat átvehették:

1. Buday Péter, az ÉSZAKERDŐ Zrt. erdészeti igazgatója részére, a Hegyközi Erdészeti Igazgatóság két évtizedes fejlesztése, valamint a természetes mageredetű erdőfelújítások és a vadállomány optimális létszámának összehangolása érdekében végzett kimagasló munkájáért.

2. Kelemen Csaba, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. erdőművelési ágazatvezetője részére, a Szentgáli Tiszafás védett terület állományának hosszútávon történő megóvásában játszott szerepéért. 

3. Dr. Andreas Niepagen, a Türingia Államerdészet erdőfelügyelőség-vezetője részére, a magyar erdészek türingiai örökerdő-gazdálkodási tanulmányútjainak és szakmai gyakorlatainak szervezésében, lebonyolításában végzett kiváló munkájáért. 

4. Partos Kálmán, a Mecsekerdő Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese részére, az átalakító-, szálaló üzemmódú erdőkezelés üzemi szintű bevezetésében végzett úttörő munkájáért, valamint a kelet-mecseki tudományos kutatómunka koordinálásáért. 

5. Stubán Zoltán, a Bakonyerdő Zrt. közjóléti osztályvezetője részére, a gyakorlati erdőgazdálkodásban, az erdészeti növényvédelemben végzett kiemelkedő tevékenységéért, valamint a közfoglalkoztatási program sikeres levezényléséért.

A Nadler Herbert Díjat adományozták:

1. Galbavi József, a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészetének kerületvezető vadásza részére, a hazai vadgazdálkodás területén végzett több évtizedes, magas színvonalon végzett munkájáért, kiemelkedő közösségi tevékenységéért. 

2. Pétervári Gábor, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott erdőmérnöke, vadgazdálkodási szakmérnöke részére, hazánk három, vadászati szempontból kiemelkedő területén végzett kivételes munkájáért, vadgazdálkodási szakértőként ellátott tevékenységéért. 

3. Rácz Fodor Gábor, az Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztályának tájegységi fővadásza részére, a természetvédelem-erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás összefüggéseinek vizsgálata során végzett kiváló munkájáért, vadászatdiplomáciai tevékenységéért.

Miniszteri Elismerő Oklevelet vehettek át:

1. Babják Tamás, a Bakonyerdő Zrt. fővadásza részére, a Pápai Erdészet vadgazdálkodásának eredményessé és kiegyensúlyozottá válásában játszott szerepéért. 

2. Borbély János, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. Pincehelyi Erdészetének kerületvezető erdésze részére, a természetszerű gazdálkodás és a fenyves állományok szerkezetátalakítása terén végzett munkájáért. 

3. Gutheil Magdolna, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. titkárságvezetője részére, lelkiismeretes ügyviteli tevékenységéért és aktív közösségi munkájáért. 

4. Hutter Bertalan, a Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze részére, a bakonyszentkirályi erdészkerület fakitermelési, erdőfelújítási, erdőművelési feladatai során hosszú évtizedeken át nyújtott kimagasló munkájáért. 

5. Kovácsné Szabó Erzsébet, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. vezetőkönyvelője részére, közel négy évtizedes kiváló munkájáért, a Bugaci Erdészet könyvelői háttértámogatásáért. 

6. Kubik Attila, a NEFAG Zrt. erdőgazdálkodási felügyelője részére, erdőtervezőként, hatósági állományban és gazdálkodóként is lelkiismeretesen végzett több évtizedes munkájáért. 

7. Magyar István, a NEFAG Zrt. műszaki és vadgazdálkodási vezetője részére, az állami erdőgazdálkodás keretei között végzett több évtizedes áldozatos munkájáért. 

8. Major István, a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilisszentkereszti Erdészetének kerületvezető erdésze részére, az örökerdő-gazdálkodás üzemi méretű gyakorlatának bevezetésében, valamint a Terepi Erdészeti Információs Rendszer és az Erdészeti Terepi Adatrögzítő fejlesztésében játszott szerepéért. 

9. Mező Ágota, a Pilisi Parkerdő Zrt. területrendezési főelőadója, integrált irányítási rendszer vezetője részére, az ágazat lokális és regionális szinten történő képviseletéért, ingatlanjogi és környezetpolitikai feladatainak lelkiismeretes ellátásáért. 

10. Németh József, a ZALAERDŐ Zrt. kerületvezető erdésze részére, az eredményesen végrehajtott természetes erdőfelújításokért, valamint az erdészeti csemetetermesztés terén végzett három évtizedes értékteremtő munkájáért. 

11. Németh-Halász Tünde, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. humánpolitikai vezetője részére, az állandó állomány személyzeti feladatai mellett a közfoglalkoztatási program újraindításában végzett áldozatos munkájáért. 

12. Péterné Beke Mária, a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. controlling osztályvezetője részére, az erdőmérnöki és controlling területen nagy odaadással végzett irányító tevékenységéért. 

13. Szakály Antal, az Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztályának tájegységi fővadásza részére, a Rábamenti-kemenesháti tájegységben végzett kiváló munkájáért, a jövő generáció természetközeli nevelése érdekében folytatott tevékenységéért. 

14. Zarka György, a SEFAG Zrt. Lábodi Vadászerdészetének kerületvezető erdésze részére, a Belső-Somogyi Homokvidék kocsányos tölgy állományainak fenntartása, megújítása és bővítése terén végzett három évtizedes kiváló munkájáért. 

15. Zeitler Levente, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Turisztikai, közjóléti és kommunikációs referense részére, a "Bakancsos barangolás a Bakonytól a Balatonig" projekt sikeres megvalósításában játszott szerepéért.